detektorem

Encyklopedia PWN

Koshiba
[kośiba]
Masatoshi, ur. 19 IX 1926, Toyohashi (Honsiu), zm. 12 XI 2020, Tokio,
fizyk japoński;
gazowy detektor cząstek (promieniowania jonizującego);
początkowo firma japońska wytwarzająca sprzęt i urządzenia opt., zał. 1910; obecnie międzynar. konsorcjum produkujące sprzęt opt., foto- i reprograficzny;
telekom. rodzaj odbiornika radiokomunikacyjnego powszechnego użytku, przeznaczonego do odbioru i przetwarzania emitowanych przez stacje nadawcze fal radiowych wielkiej częst. przenoszących sygnały foniczne.
urządzenie elektroniczne przeznaczone do selektywnego odbioru sygnałów niesionych przez fale radiowe (emitowane przez nadajnik radiokomunikacyjny), a także do ich przetwarzania, ewentualnie rejestracji.
Rogalski Antoni, ur. 12 VI 1946, Wojdal,
inżynier elektronik, pułkownik WP;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia