detektorem

Encyklopedia PWN

fizyka wielkich energii, fizyka cząstek elementarnych,
dział fizyki obejmujący szeroki zakres zjawisk związanych z oddziaływaniem i strukturą cząstek elementarnych (począwszy od niektórych zagadnień jądrowych aż do astrofizycznych i kosmologicznych).
fotodetektor
[gr.-łac.],
detektor fotoelektryczny,
przyrząd stosowany do wykrywania i/lub pomiaru parametrów promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu opt.), którego zasada działania opiera się na zjawisku fotoelektrycznym zewn. (lampa fotoelektronowa) lub wewn. (f. półprzewodnikowe);
przyrząd do pomiaru jasności obiektów astronomicznych;
przemiana częst. promieniowania świetlnego w procesie nieliniowym;
w fizyce wielkich energii rodzaj detektora cząstek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia