detektorem

Encyklopedia PWN

spektrograf astronomiczny, astrospektrograf,
przyrząd służący do otrzymywania widm ciał niebieskich;
podziemny detektor do badania neutrin oraz do poszukiwania rozpadów protonów;
dziedzina analizy chem., oznaczanie składników (nieorg. i org.) występujących w bardzo małych (śladowych) ilościach.
związki nieorg., pochodne antymonowodoru (stybanu);
Bardeen
[rdị:n]
John Wymowa, ur. 23 V 1908, Madison (stan Wisconsin), zm. 30 I 1991, Boston,
fizyk amerykański.
bioczujnik, biosensor,
rodzaj czujnika chemicznego zawierającego składniki biologicznie czynne w receptorze (obszarze detekcyjnym), wykonanym najczęściej w postaci membrany.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia