dania

Encyklopedia PWN

popularny chór rewelersów, założony 1928 przez M. Fogga i W. Dana-Daniłowskiego;
metodol. dane pochodzące z doświadczenia; wiedza o faktach uzyskana przez postrzeganie zmysłowe, obserwację i eksperyment.
informacje tworzące materiał statystyczny,
Leonardo da Vinci
[l. da wịnczi] Wymowa,
ur. 15 IV 1452, Anchiano k. Vinci, zm. 2 V 1519, Cloux k. Amboise,
włoski artysta, teoretyk sztuki i uczony, jeden z trzech wielkich twórców renesansu włoskiego.
inform. metody zabezpieczenia danych, zgromadzonych w systemach informatycznych, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem wskutek zdarzeń losowych (np. awarii zasilania, sprzętu komputerowego, błędu operatora, błędu oprogramowania) i przed celowym działaniem osób trzecich (sabotaż, nielegalny dostęp nieuprawnionych użytkowników do danych);
Da Costa Gabriel,
żydowski filozof i myśliciel religijny, → Acosta Uriel.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia