dania

Encyklopedia PWN

Jacopo da Bologna
[jakọpo da bolọnja],
żył w XIV w.,
wł. kompozytor i teoretyk muzyki;
lira da braccio
[lịra da brạczczio],
instrument muz., chordofon smyczkowy;
instrument muzyczny, chordofon smyczkowy;
Lula da Silva Luiz Inácio, pierwotnie Luiz Inácio da Silva, zw. Lula, ur. 27 X 1945, Garanhuns (stan Pernambuco),
polityk brazylijski;
Mantiqueira, Serra da
[sẹrra da mãńtszikẹjra],
góry krawędziowe w południowo-wschodniej części Wyżyny Brazylijskiej, we wschodniej Brazylii;
Masolino da Panicale
[mazolịno da panikạle],
właśc. Tommaso di Cristofano Fini, ur. 1383, Panicale, zm. po 1435,
malarz włoski;
Melozzo da Forlí
[melọcco da forlị],
właśc. Melozzo degli Ambrosi, ur. 8 VI 1438, Forlì, zm. 8 XI 1494, tamże,
malarz włoski;
przetwarzanie danych uzyskanych na podstawie meteorologicznych pomiarów i obserwacji do postaci pozwalającej na ich użycie w numerycznej prognozie pogody.
Mino da Fiesole
[mịno da fjezọle],
właśc. Mino di Giovanni, ur. ok. 1429, Papiano, zm. 1484, Florencja,
rzeźbiarz włoski;
Neblina, Pico da
[pịku da n.],
hiszp. Cerro de la Neblina,
płaski szczyt w zachodniej części pasma Serra Imeri (południowo-zachodnie krańce Wyż. Gujańskiej), na granicy Wenezueli i Brazylii;
São Lourenço da Mata
[u lourẹnsu da mạta],
m. w północno-wschodniej Brazylii, w stanie Pernambuco, w regionie metropolitalnym Recife.
São Tomé, Ilha da
[ịlia da sãu tomẹ],
portugalska nazwa Wyspy → Świętego Tomasza, w państwie Wyspy Św. Tomasza i Książęca.
sonata da camera
[s. da ka˜; wł.],
sonata kameralna,
w okresie baroku utwór cykliczny o budowie suity, przeznaczony do wykonywania we wnętrzach świeckich.
sonata da chiesa
[s. da kjẹsa; wł.],
sonata kościelna,
w okresie baroku utwór cykliczny o zmiennej budowie, przeznaczony do wykonywania w kościele.
Song Da
[szoŋ da],
rz. w Chinach i Wietnamie, → Czarna, Rzeka.
inform. dane przesyłane kanałem w sieci komputerowej.
stowarzyszenie charytatywno-opiekuńcze, zał. 1834 w Paryżu przez księżnę A. Czartoryską;
Vieira da Silva
[wiẹjra da sịlwa]
Maria-Elena, ur. 13 VI 1908, Lizbona, zm. 6 III 1992, Paryż,
malarka fr., pochodzenia portugalskiego;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

danie «potrawa podawana na stół»
dań
1. daw. «dar, podarunek»
2. daw. «danina, haracz»
daćdawać
1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza»
2. «podać komuś coś»
3. «użyczyć czegoś, udostępnić coś»
4. «udzielić czegoś»
5. «powierzyć komuś jakąś pracę, jakieś stanowisko»
6. «oddać coś do opracowania, naprawy itp.»
7. «zapłacić za coś»
8. «dostarczyć coś, przysporzyć czegoś»
9. «zorganizować coś»
10. «poświęcić, ofiarować»
11. «wystawić na scenie, wystąpić z czymś publicznie»
12. «dodać lub włożyć coś do czegoś»
13. «pozwolić na coś»
14. «wykonać coś»
15. pot. «skierować, umieścić kogoś gdzieś»
16. pot. «uderzyć kogoś»
17. pot. «o mrozie, deszczu: wystąpić z niezwykłą intensywnością»
18. wulg. «o kobiecie: odbyć stosunek płciowy»
dam «symbol jednostki miary dekametr»
dane
1. «fakty, liczby, na których można się oprzeć w wywodach»
2. «informacje przetwarzane przez komputer»
dany «określony, taki, o którym mowa»
danie barowe «prosta, tania potrawa sprzedawana w barach»
danie firmowe «potrawa będąca specjalnością restauracji»
drugie danie «potrawy podawane w czasie obiadu po zupie»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
autodafe [wym. autodafe], auto da fé [wym. autodafe]
1. «wprowadzone przez inkwizycję publiczne wyznanie lub zaparcie się wiary przez oskarżonego o herezję; też: publiczne wykonanie wyroku śmierci na heretyku»
2. «palenie ksiąg uznanych za heretyckie»
3. «publiczne napiętnowanie kogoś; też: publiczne pokajanie się lub wyznanie czegoś»
4. «samospalenie»
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
da capo [wym. da kapo] «wskazówka dotycząca sposobu wykonania utworu: powtórzyć utwór lub jego część od początku»
dać siędawać się
1. «pozwolić komuś pokonać się, oszukać itp., np. Z łatwością dał się wyprzedzić.»
2. «stać się możliwym do zrobienia, np. Zegarek da się jeszcze naprawić.»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
rejestrator danych «urządzenie do ciągłej rejestracji parametrów nawigacyjnych, stanu urządzeń i instalacji pokładowych, a także rozmów załogi statku powietrznego»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
w dali, w oddali «daleko»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia