dania

Encyklopedia PWN

Vasco da Gama
[wạszku da gạma],
Clube de Regatas Vasco da Gama,
barazyl. klub piłkarski;
Vasco da Gama
[wạsko da g.],
żeglarz portugalski, → Gama Vasco da.
kult.-oświat. organizacja polonijna, zał. 1925 (do 1933 pod nazwą Związek Robotników Pol. w Danii), z siedzibą w Kopenhadze;
lotn. układ pomiarowo-obliczeniowy statków powietrznych;
Aloisio da Carcano
[aloịzjo da karkạno],
Alewiz Staryj, Aleviz Friazin, Alvisio, żył na przeł. XV i XVI w.,
architekt włoski;
Antonello da Messina, właśc. Antonello di Giovanni degli Antoni, ur. ok. 1430, Mesyna, zm. między 14 a 25 II 1479, tamże,
malarz włoski;
inform. obecnie rzadko używana nazwa bazy danych.
Bom Jesus da Lapa
[bąm żezụisz da lạpa],
m. w północno-wschodniej Brazylii (stan Bahia), nad rz. São Francisco;
Caldas da Rainha
[kạldasz da raịnia],
m. w środkowej Portugalii (Centrum), na wybrzeżu O. Atlantyckiego.
Desiderio da Settignano
[dezidẹrio da settinjạno],
właśc. Desiderio di Bartolomeo di Francesco detto Ferro, ur. ok. 1430, Settignano, zm. 16 I 1464, Florencja,
rzeźbiarz wł. czynny we Florencji;
Estado da Índia
[esztạdu da ịndia; portug., ‘państwo indyjskie’],
Indie Portugalskie, Índia Portuguêsa,
nazwa struktury posiadłości portugalskich w strefie O. Indyjskiego i Azji (pocz. XVI w.–1961);
Estrêla, Serra da
[sẹrra da esztrẹla],
góry zrębowe na Półwyspie Iberyjskim, w środkowej Portugalii, między dolinami rzek: Mondego i Zêzere, najdalej na zachód wysunięta część Gór Kastylijskich;
Figueira da Foz
[figẹjra da fosz],
m. w środkowej Portugalii (region Centrum), przy ujściu rzeki Mondego do O. Atlantyckiego;
Fra Giovanni Da Fiesole
[fra dżiowạnni da fjẹzole],
malarz wł., → Angelico Fra.
Francesco da Milano
[franczẹsko da m.],
właśc. Francesco Canova, ur. 18 VIII 1497?, Monza k. Mediolanu, zm. 15 IV 1543 lub 1544, Mediolan (miejsce pogrzebu),
wł. lutnista i kompozytor;
żydowski podróżnik i żeglarz, → Gama Gaspar da.
Giovanni da Bologna
[dżiowạnni da bolọnja],
Jean de Boulogne, zw. Giambologna, ur. 1529, Douai, zm. 13 VIII 1608, Florencja,
niderlandzki rzeźbiarz, działający we Włoszech;
Hoover Dam
[hụ:wər däm],
zapora wodna w USA, na rz. Kolorado, w stanach Arizona i Nevada;
Igreja, Morro da
[mọrru da igrẹża],
najwyższy szczyt pasma górskiego Serra Geral, w południowej Brazylii (stan Santa Catarina);

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

danie «potrawa podawana na stół»
dań
1. daw. «dar, podarunek»
2. daw. «danina, haracz»
daćdawać
1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza»
2. «podać komuś coś»
3. «użyczyć czegoś, udostępnić coś»
4. «udzielić czegoś»
5. «powierzyć komuś jakąś pracę, jakieś stanowisko»
6. «oddać coś do opracowania, naprawy itp.»
7. «zapłacić za coś»
8. «dostarczyć coś, przysporzyć czegoś»
9. «zorganizować coś»
10. «poświęcić, ofiarować»
11. «wystawić na scenie, wystąpić z czymś publicznie»
12. «dodać lub włożyć coś do czegoś»
13. «pozwolić na coś»
14. «wykonać coś»
15. pot. «skierować, umieścić kogoś gdzieś»
16. pot. «uderzyć kogoś»
17. pot. «o mrozie, deszczu: wystąpić z niezwykłą intensywnością»
18. wulg. «o kobiecie: odbyć stosunek płciowy»
dam «symbol jednostki miary dekametr»
dane
1. «fakty, liczby, na których można się oprzeć w wywodach»
2. «informacje przetwarzane przez komputer»
dany «określony, taki, o którym mowa»
danie barowe «prosta, tania potrawa sprzedawana w barach»
danie firmowe «potrawa będąca specjalnością restauracji»
drugie danie «potrawy podawane w czasie obiadu po zupie»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
autodafe [wym. autodafe], auto da fé [wym. autodafe]
1. «wprowadzone przez inkwizycję publiczne wyznanie lub zaparcie się wiary przez oskarżonego o herezję; też: publiczne wykonanie wyroku śmierci na heretyku»
2. «palenie ksiąg uznanych za heretyckie»
3. «publiczne napiętnowanie kogoś; też: publiczne pokajanie się lub wyznanie czegoś»
4. «samospalenie»
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
da capo [wym. da kapo] «wskazówka dotycząca sposobu wykonania utworu: powtórzyć utwór lub jego część od początku»
dać siędawać się
1. «pozwolić komuś pokonać się, oszukać itp., np. Z łatwością dał się wyprzedzić.»
2. «stać się możliwym do zrobienia, np. Zegarek da się jeszcze naprawić.»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
rejestrator danych «urządzenie do ciągłej rejestracji parametrów nawigacyjnych, stanu urządzeń i instalacji pokładowych, a także rozmów załogi statku powietrznego»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
w dali, w oddali «daleko»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia