dane statystyczne
 
Encyklopedia PWN
dane statystyczne,
informacje tworzące materiał statystyczny,
w którym rozpatrywane zmienne są przedstawione albo w formie numerycznych wielkości (dane ilościowe) i wyrażone liczbowo, np. cena, waga, wzrost, albo w formie danych odzwierciedlających cechy jakościowe (atrybuty), np. płeć, zawód, wykształcenie; mogą tworzyć klasę danych zintegrowanych, w której sumuje się wartości dla krótkich okresów w celu otrzymania szeregu wartości, dla dłuższych przedziałów czasowych, np. w meteorologii opady dzienne mogą być zintegrowane w tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne, gdzie każdy następny okres jest dłuższy niż poprzednie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia