ochrona danych
 
Encyklopedia PWN
ochrona danych,
inform. metody zabezpieczenia danych, zgromadzonych w systemach informatycznych, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem wskutek zdarzeń losowych (np. awarii zasilania, sprzętu komputerowego, błędu operatora, błędu oprogramowania) i przed celowym działaniem osób trzecich (sabotaż, nielegalny dostęp nieuprawnionych użytkowników do danych);
ochrona danych ma zapewnić: poufność danych (dane powinny być dostępne tylko dla osób uprawnionych), spójność danych (przechowywane dane powinny być zawsze dokładne, kompletne i logicznie spójne), dostępność danych (dla uprawnionych osób dane powinny być zawsze dostępne), rozliczalność danych (powinno być możliwe ustalenie, kto zapisał dane i w jakim zakresie z nich korzystał). Żądany poziom spełnienia tych wymagań zależy od rodzaju chronionych danych, wysokości możliwych strat wynikających z ich uszkodzenia (np. niedostępności sieci rezerwacji biletów lotniczych) lub naruszenia ich poufności (jak ujawnienie tajemnicy handlowej konkurencyjnym firmom) i kosztu przywrócenia pierwotnego stanu danych (np. odtworzenia listy klientów). Istnieją standardy, na podstawie których można oceniać poziom ochrony danych zapewnianej przez systemy informatyczne. Uprawnienia dotyczące dostępu do danych mogą być nadawane grupowo, np. przez wydzielenie danych o różnych poziomach poufności i przydzielenie poszczególnym użytkownikom prawa dostępu do danych określonego poziomu, lub indywidualnie — dla każdej danej indywidualnie określa się użytkowników, którzy będą mieć do niej dostęp i definiuje się możliwy sposób tego dostępu, np. odczyt bez prawa modyfikowania. Techniki ochrony danych obejmują m.in. szyfrowanie danych, zabezpieczanie dostępu do nich za pomocą haseł, weryfikację personelu, stosowanie zasilaczy bezprzerwowych, dodatkowych urządzeń pamięci i zapasowych linii przesyłania danych; w bazach danych stosuje się również automatyczne sporządzanie rejestru wykonywanych operacji (co umożliwia odtworzenie prawidłowego stanu danych na podstawie kopii zapasowej). Ochrona danych jest szczególnie istotna w przypadku korzystania z rozległych sieci komputerowych (Internet), np. przy przesyłaniu poczty elektronicznej i dokonywaniu transakcji finansowych; ochrona danych obejmuje również metody blokowania użytkownikom ogólnodostępnych rozległych sieci komputerowych dostępu do sieci komputerowych lokalnych.
Jarosław Deminet
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia