czysta

Encyklopedia PWN

Koncepcja sztuki S.I. Witkiewicza przecząca zasadom realizmu, naturalizmu i wszelkiego prawdopodobieństwa życiowego
zootechn. określenie przynależności hodowanych zwierząt do rasy utrzymywanej od wielu pokoleń w czystości, bez krzyżowania z innymi rasami lub ze sztukami bezrasowymi
w genetyce eukariontów o złożonej budowie zespół osobników homozygotycznych powstały w wyniku chowu wsobnego (hodowla w pokrewieństwie, kojarzenia wsobne);
ekon. wartość nowo wytworzona w przedsiębiorstwie:
płatność za wykorzystanie zasobu, który ma zerowy koszt alternatywny.
laboratorium chem. przeznaczone do prac z materiałami wysokiej czystości, np. w przemyśle elektronicznym, lub do prac z zakresu analizy chem., w których oznacza się składniki występujące w ilościach śladowych (analiza śladowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia