czysta

Encyklopedia PWN

zwierzę z rodziny koniowatych;
podstawowy dokument hodowlany, w którym są zapisywane konie określonych ras na podstawie udokumentowanego pochodzenia (świadectwo stanowienia i urodzenia źrebiąt), a także na podstawie oceny budowy, chodów i w przypadku klaczy — płodności;
kwinta
[łac.],
muz. interwał;
Ledoux
[lödụ]
Claude-Nicolas Wymowa, ur. 21 III 1736, Dormans, zm. 18 XI 1806, Paryż,
architekt francuski.
organizacje zajmujące się działalnością nauk. bądź upowszechnianiem nauki, kształceniem kadr nauk. i in. problemami, związanymi z szeroko pojętą nauką.
ontologia
[gr. on óntos ‘będący’, ‘byt’, óntos on ‘rzeczywiście będący, istniejący’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’, ‘teoria’],
filoz.:

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia