czerwony

Encyklopedia PWN

gwiazda, wyodrębniana z olbrzymów, charakteryzująca się niską temperaturą powierzchni (2–3 tys. K).
potoczna nazwa Zapasowego Pułku Strzelców Pol. w armii ros., → Biełgorodzki Pułk.
geol. jednostka litostratygraficzna dolnego i częściowo górnego permu w środkowej i zachodniej Europie;
jezioro w Tatrach Wysokich, w dolinie Pańszczyca, na wys. 1654 m;
rewolucyjna pieśń proletariatu polskiego (Krew naszą długo leją katy... );
1953–90 nazwa dziennika wyd. w języku pol. na Litwie, → „Kurier Wileński”.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia