czerwony

Encyklopedia PWN

rasa bydła mlecznego powstała w wyniku selekcji miejscowego bydła duńskiego, a następnie (pod koniec XIX w.) krzyżowania go z bydłem anglerskim i szlezwickim;
Czerwone koszule, wł. camicie rosse,
nazwa nadana ochotnikom walczącym pod dowództwem G. Garibaldiego o zjednoczenie Włoch;
spisy gatunków rzadkich i ginących roślin i zwierząt z podanymi kategoriami stanu ich zagrożenia oraz opisami taksonomicznymi, siedliskowymi i niekiedy mapami rozmieszczenia, wydawane jako publikacje książkowe;
jedyna rodzima pol. rasa bydła od wieków występująca na terenach zamieszkanych przez Słowian;
wzniesienie we wschodniej części G. Świętokrzyskich, w bolechowickim członie Wzgórz Chęcińskich, kilkaset m na zachód od szosy Kielce–Chęciny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia