czerwony

Encyklopedia PWN

organizacja społeczna, utworzona 1863–64 z inicjatywy J.-H. Dunanta;
szczątkowy kompleks leśny na Międzyrzeczu Łomżyńskim (woj. podl.);
Czerwony Dwór, Raudondvaris,
w. na Litwie, na północny zachód od Kowna, przy ujściu Niewiaży do Niemna.
wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, ok. 10 km od Brześcia. W okresie międzywojennym w granicach Polski
Czerwony Klasztor, Červený Kláštor,
w. w północnej Słowacji, w kraju preszowskim, nad Dunajcem, przy granicy z Polską;
gwiazda, wyodrębniana z nadolbrzymów, charakteryzująca się niską temp. powierzchni (3–4 tys. K).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia