„Kurier Wileński”
 
Encyklopedia PWN
„Kurier Wileński”,
dziennik społ.-polit., wyd. w języku pol. w Wilnie;
1953–90 pod nazwą „Czerwony Sztandar” — jedyny w ZSRR dziennik ukazujący się w języku pol.; 1990 zmienił nazwę, nawiązując do tradycji prasy pol. na tym terenie (1841–63 i 1924–40 wychodziła w Wilnie gazeta o tej nazwie); pismo podejmuje problemy Polaków mieszkających na Litwie, a także informuje o wydarzeniach w Polsce; nakład 56 tys. egz. (2000); redaktor nacz. Cz. Malewski, Z. Balcewicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia