cyfrowy

Encyklopedia PWN

jednostka organiz. administracji rządowej w Polsce, utworzony 14 I 2006; jest kontynuacją Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (2002–06) oraz Urzędu Regulacji Telekomunikacji (2000–02);
USB, ang. Universal Serial Bus,
inform. nazwa magistrali szeregowej (magistrala, inform. ), używanej do podłączenia do komputera różnych urządzeń zewn. (klawiatura, mysz, drukarka, skaner, cyfrowy aparat fot., przenośne urządzenia pamięci);
waga
[niem.],
techn. przyrząd pomiarowy do wyznaczania masy ciała (ładunku) przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji.
waga elektryczna wyposażona w elektroniczny układ wskazujący, najczęściej cyfrowy.
przyrząd pomiarowy elektr. lub elektroniczny do pomiaru mocy prądu elektr. (mocy czynnej w przypadku prądu przemiennego), wywzorcowany w watach (W).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia