cyfrowa

Encyklopedia PWN

zespół metod, procedur i środków służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i przechowywania w pamięci sygnałów cyfrowych.
nowa metoda transmisji kilku programów za pośrednictwem jednego transpondera satelitarnego lub jednego kanału w systemie naziemnej emisji.
metoda rejestracji obrazu polegająca na tym, że jest on rzutowany nie na błonę fotograficzną, lecz na fotoelektryczny element światłoczuły (element CCD).
sieć cyfrowa z integracją usług, ang. Integrated Services Digital Network Wymowa(ISDN Wymowa),
rodzaj sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej realizację różnorodnych usług telekomunik., m.in.: rozbudowanych usług telefonicznych, transmisji danych, transmisji obrazów nieruchomych i ruchomych.
telekom. stosunek liczby elementów cyfrowych sygnału cyfrowego (sygnał), przekazywanych w pewnym przedziale czasu, do długości tego przedziału;
angiografia cyfrowa, angiografia komputerowa,
angiografia, w której wykorzystuje się specjalny zestaw rentgenowski zawierający tor wizyjny z analogowo-cyfrowym przetwornikiem obrazu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia