cyfrowa

Encyklopedia PWN

koder
[ang.],
enkoder,
urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces kodowania;
pomiarowy system, układ pomiarowy,
metrol. usystematyzowany zbiór urządzeń służący do pomiaru.
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
automat
[gr. autómatos ‘samoczynny’],
maszyna wykonująca sekwencję czynności (składających się na jej cykl pracy) bez udziału człowieka;
cyfryzacja, digitalizacja,
techn.:
kamwid, kamera wideo,
urządzenie przenośne, w wysokim stopniu zautomatyzowane, łączące funkcje kamery telewizyjnej i magnetowidu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia