szybkość cyfrowa
 
Encyklopedia PWN
szybkość cyfrowa,
telekom. stosunek liczby elementów cyfrowych sygnału cyfrowego (sygnał), przekazywanych w pewnym przedziale czasu, do długości tego przedziału;
w zależności od wartościowości kodu użytego do kodowania sygnału, sz.c. może być binarna, trynarna itd., ogólnie — n-arna; najczęściej stosuje się szybkość binarną (kod o wartościowości 2), wyrażaną w bitach na sekundę; termin „szybkość cyfrowa” dotyczy właściwości sygnału; do określania właściwości przepustowych kanału transmisyjnego stosuje się termin „przepływność cyfrowa” (przepływność binarna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia