cierne

Encyklopedia PWN

nanoszenie — za pomocą niektórych technologii spawalniczych (spawanie), bądź przez rozpylanie w strumieniu sprężonego powietrza lub gazu ochronnego, warstwy metalu lub stopu (metalizowanie), związków niemetalicznych, materiałów ceramicznych lub tworzyw sztucznych na podłoże natryskiwanej części, przy czym nakładana warstwa nie jest przetopiona z podłożem, lecz połączona z nim adhezyjnie lub mechanicznie;
obrotomierz, tachometr,
przyrząd do mierzenia prędkości obrotowej;
przekładnia, najczęściej cierna lub cięgnowa, o przełożeniu zmieniającym się w sposób ciągły;
zespół części maszyn służący do łączenia wałów i przenoszenia momentu obrotowego bez stałej zmiany jego wartości i kierunku.
sprzęgło, w którym łącznikiem między wałami są ciała stałe;
sprzęgło przeciążeniowe, sprzęgło bezpieczeństwa,
sprzęgło wyłączające się samoczynnie po przekroczeniu dopuszczalnego momentu obrotowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia