cierne

Encyklopedia PWN

techn. urządzenie do tłumienia drgań mech., elektr. lub drgań mech. o częst. akustycznej;
Czarna Góra, Čierna hora,
najwyższy szczyt G. Lewockich, na Słowacji, na południe od Lubowli;
Czarna Orawa, słowac. Čierná Orava, w górnym biegu Orawka,
rzeka w Polsce i na Słowacji, lewy dopływ Orawy;
Czerna nad Cisą, Čierna nad Tisou,
m. w południowo-wschodniej Słowacji, w kraju koszyckim, na Niz. Wschodniosłowackiej, w dolinie Cisy, w pobliżu zbiegu granic Słowacji, Ukrainy i Węgier.
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
układ złożony z hamulców (najczęściej ciernych) i urządzeń do sterowania nimi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia