tłumik
 
Encyklopedia PWN
tłumik,
techn. urządzenie do tłumienia drgań mech., elektr. lub drgań mech. o częst. akustycznej;
t. drgań mech. dzielą się na: stałe (np. tłumiki cierne), cieczowe (wypełnione cieczą) i gazowe (wypełnione gazem); do t. drgań mech. są zaliczane również amortyzatory. T. akustyczne (np. absorpcyjne, rezonansowe, interferencyjne) są stosowane m.in. w pojazdach mech. (część układu wydechowego silnika), broni palnej (t. mocowane na wylocie lufy broni palnej, gł. strzeleckiej, w celu zmniejszenia huku wystrzału), instrumentach dętych. T. elektryczne to bierne czwórniki elektr. mające stałą tłumienność w zadanym zakresie częst. przenoszonych sygnałów elektr.; stosuje się je do zmniejszania mocy sygnału elektr. lub jako wzorzec tłumienności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia