tłumienność
 
Encyklopedia PWN
tłumienność,
telekom. wielkość określająca właściwości tłumiące drogi przesyłowej sygnału elektr. (lub elementu stanowiącego jej część);
jest wyrażona logarytmem dziesiętnym ze stosunku dwu wartości tej samej wielkości, zwykle mocy, napięcia lub natężenia prądu elektr.: logP1/P2 — w przypadku mocy lub — w przypadku napięcia i natężenia prądu, przy czym P1A1 — wartości wejściowe wielkości lub wartości odniesienia, P2A2 — wartości wyjściowe; tłumienność jest wyrażana w belach. Gdy tłumienność przyjmuje wartość ujemną, tj. logarytmowany stosunek jest mniejszy od 1 (amplituda wzdłuż drogi zwiększa się), wówczas stosuje się pojęcie wzmocności (ujemnej tłumienności).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia