wzmocnienie sygnału
 
Encyklopedia PWN
wzmocnienie sygnału,
telekom. zwiększanie się amplitudy sygnału wzdłuż drogi przesyłowej (lub w elemencie będącym jej częścią, np. we wzmacniaczu);
miarą wzmocnienia jest wielkość zw. współczynnikiem wzmocnienia, wyrażona logarytmem dziesiętnym stosunku wartości danej wielkości (zwykle mocy, napięcia lub natężenia prądu) na wyjściu i na wejściu drogi; czasami termin wzmocnienie jest stosowany w znaczeniu współczynnika wzmocnienia; w niektórych zagadnieniach zamiast pojęcia współczynnik wzmocnienia używa się pojęcia wzmocność (np. wzmocność czwórnika).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia