ciecz przechłodzona

Encyklopedia PWN

ciecz o temperaturze niższej od jej temperatury krzepnięcia.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
fiz. metatrwały stan równowagi termodynamicznej cieczy w temperaturze poniżej temperatury krzepnięcia pod danym ciśnieniem.
zarodkowanie, nukleacja,
fiz. wstępny etap procesu tworzenia się nowej fazy (faza, przemiana fazowa).
fiz. przemiana fazowa I rodzaju (przemiana fazowa) polegająca na przejściu substancji ze stanu ciekłego w krystaliczny stan stały;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia