chlor

Encyklopedia PWN

chlor, Cl, chlorum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 17;
związki chloru z tlenem, w których chlor występuje gł. na stopniach utlenienia: I, III, IV (gazy) oraz VI i VII (ciecze);
Dumas
[dümạ]
Jean Baptiste André, ur. 15 VII 1800, Alès, zm. 11 IV 1884, Cannes,
francuski chemik i polityk.
fluorowce, halogeny,
pierwiastki chemiczne tworzące 17. grupę układu okresowego: fluor (F), chlor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At).
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
związki nieorg. chloru, w których występuje on na −I stopniu utlenienia oraz związki org., których cząsteczki zawierają w swym składzie chlor.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia