cali

Encyklopedia

m. w zachodniej Kolumbii, na wyspie Cascajal na Oceanie Spokojnym.
bydło domowe, Bos taurus,
gat. zwierząt hodowanych gł. w celu pozyskiwania mięsa, mleka, skóry i siły pociągowej, zaliczany do rodziny bydłowatych, Bovidae (podrzędu przeżuwaczy, rzędu parzystokopytnych).
Cartago
[kartạgo],
m. w zachodniej Kolumbii, w Andach Północnych, na wschodnim stoku Kordyliery Środkowej, w dolinie rz. Cauca, na północ od Cali.
Cauca
[kạuka],
Río Cauca,
rzeka w Kolumbii, lewy, najdłuższy, dopływ Magdaleny;
Chrystian, Krystian, ur. przed 1180, zm. 4 XII 1244,
biskup Prus;
ciało całkowicie pochłaniające padające nań promieniowanie niezależnie od długości (częst.) fali, czyli o zdolności absorpcyjnej równej jedności w całym zakresie długości fal.
hipotetyczny ośrodek wypełniający cały Wszechświat, o niezwykłych właściwościach, takich jak ujemne ciśnienie.
cyrk
[łac. circus ‘koło’, ‘okrąg’],
w staroż. Rzymie budowla odkryta z areną w środku, otoczoną amfiteatralną widownią, miejsce wyścigu kwadryg, walk gladiatorów, występów akrobatów i tancerzy; obecnie budynek lub namiot, w którym kolistą arenę otacza amfiteatr. widownia, a także rodzaj widowiska rozrywkowego, złożonego m.in. z pokazów akrobatycznych, ekwilibrystycznych, tanecznych i tresury zwierząt.
Czukotka, Czukocki Okręg Autonomiczny, ros. Czukọtskij awtonọmnyj ọkrug,
jednostka adm. Federacji Ros.;
wielkość charakteryzująca promieniowanie wysokoenerg. pod względem zdolności do jonizacji lub przekazywania energii.
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
pogląd mówiący, że stan każdego izolowanego układu fiz. w chwilach późniejszych jest jednoznacznie określony przez tzw. dane początkowe, tj. stan układu w chwili początkowej;
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
inform. urządzenie służące do zapisywania informacji z komputera na papierze, także na folii i in. materiałach.
dystrofia
[gr.],
med. zaburzenia prawidłowego wzrostu tkanek, narządu lub całego ustroju;
relacja efektu do nakładu czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji.
Eriugena Jan Szkot, Jerugena, Scottigena, Scottus, ur. 1. poł. IX w., Irlandia (zw. wówczas Scotia Maior), zm. ok. 877, Francja,
filozof i teolog.
fonograf
[gr. phōnḗ ‘głos’, ‘dźwięk’, gráphō ‘piszę’],
pierwsze urządzenie do mech. zapisywania i odtwarzania dźwięku, wynalezione 1877 i opatentowane 1888 przez Th.A. Edisona.
charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI w. tendencje w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu.

Słownik języka polskiego

cały
1. «obejmujący wszystkie części składowe»
2. «jedyny, wyłączny»
3. «duży»
4. «nieuszkodzony»
5. «o człowieku, zwierzęciu: taki, któremu nic się nie stało, taki, który wyszedł z opresji»
6. pot. «przejawiający charakterystyczne dla siebie lub kogoś cechy»

• cało • calutki, caluśki, caluteńki, calusieńki
cała naprzód, cała wstecz «komenda oznaczająca, że maszyny na statku mają pracować z maksymalną mocą»
cal I
1. «jednostka długości, obecnie używana w krajach anglosaskich»
2. «jednostka miary grubości desek»

• calowy
cal II «symbol jednostki energii cieplnej kaloria»
cały ton «jednostka odległości dwóch dźwięków różnej wysokości, składająca się z dwóch półtonów»
lapsus calami [wym. lapsus kalami] «błąd w piśmie»
na całego pot. «nie zważając na konsekwencje»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia