całką

Encyklopedia PWN

mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
mat. całka z funkcji ciągłej f(P) określonej na pewnej powierzchni dwuwymiarowej S, gładkiej, zawartej w ℝ3
mat. uogólnienie pojęcia całki
mat. całka, w której wielokrotnie powtarza się całkowanie jednokrotne kolejno względem różnych zmiennych, traktując pozostałe zmienne jako stałe parametry
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia