c jądrowe

Encyklopedia PWN

Cook, Donald C.
[dọnəld si: kuk],
Donald C. Cook Nuclear Generating Station,
elektrownia jądrowa w USA, w Bridgman, w południowo-zachodniej części stanu Michigan, nad jez. Michigan;
broń jądrowa, broń nuklearna,
broń o działaniu wybuchowym polegającym na wyzwoleniu w bardzo krótkim czasie ogromnej ilości energii jądrowej.
fiz. zjawisko polegające na zwiększeniu (ok. 1000 razy) intensywności sygnału rezonansu magnetycznego jądrowego (NMR) wskutek zwiększenia nasycenia rezonansu paramagnetycznego elektronowego;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
datowanie izotopowe, datowanie promieniotwórcze, radiodatowanie,
grupa metod badawczych stosowanych w geologii i archeologii do określania wieku substancji, przede wszystkim minerałów i skał, na podstawie produktów (efektów) przemian promieniotwórczych.
Pauling
[pọ:lıŋ]
Linus Carl Wymowa, ur. 28 II 1901, Portland (stan Oregon), zm. 19 VIII 1994, Bly Sur (stan Kalifornia),
fizykochemik amerykański.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia