bramkami

Encyklopedia PWN

elektroda
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, hodós ‘droga’],
część przewodząca (np. z metalu lub półprzewodnika) w aparacie (urządzeniu) elektr. (np. elektrolizerze, zgrzewarce) lub przyrządzie elektronicznym (np. tranzystorze, tyrystorze, lampie elektronowej), granicząca bezpośrednio ze środowiskiem (np. gazem, elektrolitem, półprzewodnikiem), do którego doprowadza (katoda, emiter, źródło) lub z którego odprowadza (anoda, kolektor, dren) nośniki prądu elektr., bądź w którym steruje ich ruchem (przepływem prądu) za pomocą odpowiednio zlokalizowanego pola elektr. (bramka, siatka).
tyrystor, w którym przełączenie ze stanu blokowania w stan przewodzenia zachodzi pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (w zakresie widzialnym i podczerwieni).
Gorczyński Bolesław, ur. 26 II 1880, Bramki k. Błonia, zm. 6 IX 1944, Warszawa,
brat Władysława, dramatopisarz;
Gorczyński Władysław, ur. 9 III 1879, Bramki k. Błonia, zm. 25 VI 1953, Poznań,
brat Bolesława, meteorolog i klimatolog;
hat trick
[hät trık; ang.],
termin sport.,
dyscyplina sportowa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia