biblijny

Encyklopedia PWN

wydanie w formie książkowej jednej lub więcej ksiąg bibl. z obszernymi komentarzami w formie przypisów pod tekstem
kwartalnik teologiczny, wyd. od 1948 przez Sekcję Bibl.-Liturgiczną Pol. Tow. Teologicznego w Krakowie;
instytucje mające na celu rozpowszechnianie tekstów oryginalnych i przekładów Biblii oraz studia nad nią.
nauka o zasadach interpretacji Biblii, dział biblistyki zajmujący się refleksją nad celami i metodami egzegezy biblijnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia