barwne

Encyklopedia PWN

barwne słyszenie, chromestezja,
rodzaj synestezji; zdolność do trwałego kojarzenia słuchowych wrażeń (postrzeżeń) dźwięków o określonej wysokości z wyobrażeniami odpowiednich barw;
substancje nierozpuszczalne w wodzie i w większości rozpuszczalników org., otrzymywane z rozpuszczalnych barwników w wyniku zlakowania (wytrącenia barwników z roztworów w postaci nierozpuszczalnych soli, najczęściej soli wapnia lub baru) lub trwałego osadzenia barwników na podłożu zw. substratem;
defekty struktury krystalicznej pochłaniające promieniowanie świetlne, a zatem powodujące zabarwienie kryształu;
minerały barwne, minerały idiochromatyczne,
minerały odznaczające się charakterystyczną własną barwą uwarunkowaną składem chemicznym i strukturą krystaliczną;
niem. rasa kóz typu mlecznego;
pol. rasa kóz, wywodząca się od niem. barwnych kóz szlachetnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia