barwne

Encyklopedia PWN

chem. metoda analizy chem., należąca do metod spektralnych;
Blake
[bleık]
William Wymowa, ur. 28 XI 1757, Londyn, zm. 12 VIII 1827, tamże,
angielski wczesnoromantyczny poeta i mistyk, malarz, rysownik i rytownik.
chromoproteiny
[gr. chrṓma ‘barwa’, prōteíon ‘pierwsze miejsce’],
białka mające barwną grupę prostetyczną: metaloporfirynę (chloroplastyna, hemoproteiny), barwniki żółciowe (choleglobina — produkt rozpadu hemoglobiny), barwniki flawinowe (flawoproteiny), karotenowce (np. rodopsyna);
Cibachrome
[sị:bəkroum],
ob. Ilfochrome Classic,
specjalny barwny materiał fot. produkowany przez bryt. firmę Ilford, służący do otrzymywania odbitek z przezroczy barwnych;
Delaunay
[dölonẹ]
Robert, ur. 12 IV 1885, Paryż, zm. 25 X 1941, Montpellier,
mąż Soni Delaunay-Terk, fr. malarz; jeden z pionierów malarstwa abstrakcyjnego;
jedno- lub wielokolorowe miejscowe zabarwianie płaskich wyrobów włókienniczych, np. tkanin, dzianin, niekiedy przędz lub luźnych włókien, w sposób pozwalający na wytworzenie określonego wzoru;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia