barwne

Encyklopedia PWN

materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
fotoreprodukcja
[gr.-łac.],
poligr. proces wykonywania negatywów i diapozytywów fotoreprodukcyjnych na podstawie oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych), przeprowadzany metodami fot., obecnie zwykle przy użyciu komputerów;
Fougeron
[fużerą̣]
André, ur. 1 X 1912, Paryż, zm. 10 IX 1998, tamże,
fr. malarz i grafik.
dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych.
grzybieniowate, Nymphaeaceae,
rodzina z rzędu grzybieniowców i klasy dwuliściennych z 6 rodzajami i 60–80 gat. kosmopolitycznych organizmów bylin wodnych i błotnych, występujących na całym świecie.
dział techniki poligraficznej zajmujący się procesami wykończeniowymi odbitek drukowych, mającymi na celu wytworzenie produktu w postaci książki, broszury, gazety i innych.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia