automatyczna

Encyklopedia PWN

urządzenie elektr. do prania odzieży i in. wyrobów z tkanin i dzianin;
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
pomieszczenia oraz zainstalowane w nich urządzenia telekomutacyjne (łącznice) i pomocnicze (zasilające i in.), przeznaczone do zestawiania i rozłączania połączeń pomiędzy łączami doprowadzonymi do centrali;
karabin
[fr.],
kb,
ręczna broń palna charakteryzująca się dość długą lufą w stosunku do długości całkowitej;
część centrali telekomunik. służąca do tworzenia zestawów łączy telekomunik. (telekomunikacyjne drogi).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia