automatyczna

Encyklopedia PWN

automatyczna broń palna strzelecka z kolbą stałą lub składaną, przeznaczona do strzelania ogniem ciągłym (krótkimi seriami) nabojami pistoletowymi na odległość ok. 200 m;
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
regulacja automatyczna, w której zadana wartość wielkości regulowanej jest znaną z góry funkcją czasu i zmienia się wg określonego programu;
autom. dział cybernetyki techn. zajmujący się metodami automatycznego rozpoznawania znaków graficznych, obrazów, dźwięków, a także chorób, uszkodzeń urządzeń techn. itp. na podstawie sygnałów, mierzonych parametrów, objawów lub cech związanych z przedmiotem badań.
skrzynia biegów, skrzynka biegów, skrzynia (skrzynka) prędkości,
w znaczeniu szerszym przekładnia zmianowa o zwartej budowie, zamknięta w szczelnym kadłubie, wchodząca w skład mechanizmu napędowego maszyny (np. obrabiarki) lub pojazdu mech.; w węższym znaczeniu jedynie przekładnia zmianowa pojazdu służąca do zmiany przełożeń (biegów) między wałem korbowym silnika a kołami napędowymi,
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia