rozpoznawanie obiektów
 
Encyklopedia PWN
rozpoznawanie obiektów,
autom. dział cybernetyki techn. zajmujący się metodami automatycznego rozpoznawania znaków graficznych, obrazów, dźwięków, a także chorób, uszkodzeń urządzeń techn. itp. na podstawie sygnałów, mierzonych parametrów, objawów lub cech związanych z przedmiotem badań.
R.o. opiera się na założeniu, że sygnały, parametry lub cechy, które odpowiadają obiektom zaliczanym do wspólnej klasy podobieństwa (np. w przypadku rozpoznawania osób na podstawie brzmienia ich głosu — różne wyrazy wypowiadane przez tę samą osobę tworzą klasę podobieństwa), są reprezentowane w abstrakcyjnej przestrzeni obserwacji przez punkty skupione w zbiorach o granicach dających się wyznaczyć za pomocą właściwie dobranych metod (np. funkcyjnych, statyst., lingwistyczno-formalnych). Automatyczne r.o. polega na przyporządkowaniu nowo zaobserwowanemu zespołowi cech nazwy zbioru, do którego zespół ten należy; do tego celu można wykorzystać programy komputerowe, sztuczne sieci neuronowe lub specjalne automaty. Szerokie zastosowanie w r.o. znalazły metody uczenia automatycznego. R.o. jest stosowane m.in. do budowy automatów czytających, analizy zdjęć lotn. lub satelitarnych, w kryminologii, robotyce.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia