anatomią prawidłową

Encyklopedia PWN

anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
Galvani Luigi, ur. 9 IX 1737, Bolonia, zm. 4 XII 1798, tamże,
włoski lekarz, fizyk i fizjolog, prekursor badań elektrofizjologicznych.
Kadyi Henryk, ur. 23 V 1851, Przemyśl, zm. 28 X 1912, Lwów,
lekarz weterynarii; od 1881 pierwszy profesor zwyczajny anatomii prawidłowej zwierząt domowych w nowo utworzonej Szkole Weterynarii we Lwowie;
Markowski Józef Antoni, ur. 29 X 1874, Lwów, zm. 29 V 1947, Dąbrowa Tarnowska,
anatom;
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
fizjologia
[gr. phýsis ‘natura’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o funkcjach żywych organizmów, ich narządów, tkanek i komórek;
Galen, Claudius Galenus, ur. ok. 130, Pergamon (Azja Mniejsza), zm. ok. 200, Rzym(?),
lekarz rzymski, pochodzenia greckiego.
Harvey
[hạ:rwi]
William Wymowa, ur. 1 IV 1578, Folkestone, zm. 3 VI 1657, Hampstead,
ang. anatom i fizjolog; twórca fizjologii eksperymentalnej. Uczeń Fabriciusa;
Marciniak Tadeusz, ur. 30 X 1895, Lwów, zm. 26 VIII 1966, Warszawa,
anatom;
Narkiewicz Olgierd Stanisław, ur. 21 X 1925, Wilno, zm. 9 X 2010, Gdańsk,
anatom, współtwórca pol. szkoły anatomicznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia