allegro

Encyklopedia PWN

Spisak Michał, ur. 14 IX 1914, Dąbrowa Górnicza, zm. 28 I 1965, Paryż,
kompozytor.
tanto
[wł.],
muz. tyle, tak wiele;
muz. szybkość wykonania utworu muz., zaplanowana przez kompozytora lub realizowana podczas wykonania, uznawana za jeden z elementów utworu (obok melodii, harmonii, rytmu, metrum itp.);

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

allegro
1. «tempo szybkie, wolniejsze niż presto»
2.  «utwór muzyczny w tym tempie»
allegro assai muz. «bardzo szybko»
allegro con brio [wym. allegro kon brijo] muz. «szybko i z werwą»
allegro con moto [wym. allegro kon moto] muz. «szybko, ruchliwie»
allegro maestoso [wym. allegro maestozo] muz. «szybko i z powagą»
allegro, ma non troppo muz. «umiarkowanie szybko»
allegro moderato muz. «umiarkowanie szybko»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia