allegro

Encyklopedia PWN

presto
[wł.],
muz. tempo bardzo szybkie, szybsze od allegro; prestissimo possibile — tempo możliwie najszybsze
sonata
[wł.],
cykl sonatowy,
muz. cykliczna forma muzyki instrumentalnej, składająca się najczęściej z 4 odrębnych, stanowiących zamkniętą całość części, zestawionych w odpowiedniej kolejności na zasadzie kontrastu agogicznego (kontrastu tempa), kontrastu wyrazowego i wspólnoty lub pokrewieństwa tonacji; także utwór muz. mający taką formę.
Spisak Michał, ur. 14 IX 1914, Dąbrowa Górnicza, zm. 28 I 1965, Paryż,
kompozytor.
tanto
[wł.],
muz. tyle, tak wiele;
muz. szybkość wykonania utworu muz., zaplanowana przez kompozytora lub realizowana podczas wykonania, uznawana za jeden z elementów utworu (obok melodii, harmonii, rytmu, metrum itp.);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia