absolutny

Encyklopedia PWN

zdolność muzyczna, polegająca na rozpoznawaniu wysokości dźwięków bez konieczności porównywania z wysokością już znaną.
fiz. hipotetyczny czas, którego pomiar nie zależy od warunków, w których znajduje się zegar;
psychol. najmniejsza wartość (natężenie) bodźca wywołująca reakcję organizmu lub minim. pobudzenie zdolne wywołać określone wrażenie;
muzyka wolna od treści poet.-lit., nie obarczona programem lit. lub aluzjami pozamuz. zawartymi np. w tytule utworu, w przeciwieństwie do muzyki programowej;
astr. wyrażana w wielkościach gwiazdowych jasność, jaką miałby obiekt astronomiczny obserwowany z odległości 10 pc (parsek) w pustej przestrzeni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia