próg absolutny
 
Encyklopedia PWN
próg absolutny,
psychol. najmniejsza wartość (natężenie) bodźca wywołująca reakcję organizmu lub minim. pobudzenie zdolne wywołać określone wrażenie;
rozróżnia się p.a. dolny i górny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia