Wykresem funkcji

Encyklopedia PWN

mat. funkcja y = logax, określona dla x > 0 (logarytm);
mat. funkcja postaci y = ax2 + bx + c (a ≠ 0);
funkcje cyklometryczne, funkcje kołowe,
mat. funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, obciętych (obcięcie funkcji) do odpowiednich zbiorów; są to: arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, arcus cotangens;
mat. funkcja f(x) spełniająca warunek: f (−x) = −f(x), np. f(x) = sinx, f(x) = x5 + x3;
mat. funkcja g otrzymana z danej funkcji różnowartościowej i „na” f: XY wyrażająca zmienną x przez zmienną y (g jest funkcją odwrotną do f);
mat. funkcja f(x) spełniająca warunek: f(−x) = f(x);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia