funkcja odwrotna
 
Encyklopedia PWN
funkcja odwrotna,
mat. funkcja g otrzymana z danej funkcji różnowartościowej i „na” f: XY wyrażająca zmienną x przez zmienną y (g jest funkcją odwrotną do f);
np. g(x) = logax jest funkcją odwrotną do f(x) = ax, gdyż jeżeli x = g(y), to y = f(x); funkcję odwrotną do f oznacza się symbolem f –1; jeśli g = f –1, to również f = g–1; wykresy funkcji liczbowych wzajemnie odwrotnych w prostokątnym układzie współrzędnych są symetryczne względem prostej y = x. Funkcja mająca funkcję odwrotną nazywa się funkcją odwracalną.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Funkcje wzajemnie odwrotne rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia