funkcja różnowartościowa
 
Encyklopedia PWN
funkcja różnowartościowa, injekcja,
mat. funkcja f(x), która różnym argumentom przypisuje różne wartości, tzn. dla dowolnych elementów jej dziedziny x1, x2 z nierówności x1 ≠ x2 wynika nierówność f(x1) ≠ f(x2);
np. funkcja y = ex jest funkcją różnowartościową, natomiast funkcja y = x2 nie jest; każda funkcja różnowartościowa ma funkcję odwrotną, dlatego funkcja różnowartościowa bywa też nazywana funkcją odwracalną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia