funkcja kwadratowa
 
Encyklopedia PWN
funkcja kwadratowa,
mat. funkcja postaci y = ax2 + bx + c (a ≠ 0);
wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, której osią symetrii jest prosta x = –b/2a, a współrzędnymi wierzchołka xw = –b/2a, yw = –Δ/4a, gdzie Δ = b2 – 4ac (tzw. wyróżnik trójmianu kwadratowego); funkcja kwadratowa jest stale dodatnia (ujemna), gdy a > 0 (a < 0) i Δ < 0; ma 1 miejsce zerowe x0 = xw = –b/2a, gdy Δ = 0; ma 2 miejsca zerowe , gdy Δ > 0; ramiona paraboli są skierowane do góry, gdy a > 0, do dołu — gdy a < 0.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kwadratowa funkcja, wykres funkcji y = ax2 + bx + cwyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia