Wschodu

Encyklopedia PWN

Mędrcy ze Wschodu, Trzej Królowie,
trzech mędrców (magów) ze Wschodu, wymienionych w historii dzieciństwa Jezusa
istniała 1920–22 na Dalekim Wschodzie i Syberii Wschodniej
trybunał powołany 19 I 1946 w Tokio przez głównodowodzącego państw sprzymierzonych na Dalekim Wschodzie gen. D. MacArthura w wyniku porozumienia między Chinami, Francją, Holandią, Kanadą, Nową Zelandią, USA, Wielką Brytanią, ZSRR, Australią (później przystąpiły Filipiny i Indie), w celu osądzenia japońskich zbrodniarzy wojennych z okresu II wojny światowej, którzy dopuścili się zbrodni przeciwko pokojowi, wojennych i przeciwko ludzkości;
1920–22 państwo utw. przez bolszewików we wschodniej Syberii i na Dalekim Wschodzie;
zjawisko przechodzenia ciał niebieskich na położoną nad horyzontem półkulę sfery niebieskiej;
Bliski Wschód, Środkowy Wschód, ang. The Middle East Wymowa, Near East, fr. Moyen-Orient Wymowa, Proche-Orient,
nazwa stosowana najczęściej w odniesieniu do rozległego obszaru położonego na styku Europy, Azji i Afryki.
Daleki Wschód, ang. Far East, ros. Dạlnij Wostọk,
nazwa przyjęta w eur. kręgu kulturowym dla polit.-gosp. obszaru o niejednoznacznie określanych granicach we wschodniej Azji, nad O. Spokojnym.
wschód gwiazdy na krótko przed wschodem Słońca, obserwowany po raz pierwszy po okresie jej niewidoczności wskutek bliskości Słońca;
związek taktyczny PSZ podlegający władzom RP na uchodźstwie, formowany od XII 1941, początkowo w Egipcie (Kair), od III 1942 w Palestynie (Rehowot);
określenie stosowane zamiennie z nazwą → Bliski Wschód.
Agencja Misji Polskiej na Wschodzie, zw. Agencją Wschodnią w Carogrodzie lub Agencją Carogrodzką,
organizacja zał. 1841 w Stambule przez ks. A. Czartoryskiego z zadaniem opieki nad Polakami, prowadzenia działalności polit., wojsk. i wywiadowczej w Turcji, na Bałkanach i na Kaukazie, wymierzonej przeciwko Rosji;
urząd niem. 1939–45 zajmujący się konfiskatą mienia obywateli pol., → Haupttreuhandstelle Ost.
Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Handlowej Wschód–Zachód, ang. Coordinating Committee for East–West Trade Policy (COCOM),
komitet państw NATO i Japonii, działający 1950–94;
Marica-Wschód, Marica-iztok,
kompleks przem. w południowo-wschodniej Bułgarii (obw. Stara Zagora), nad rzeką Marica;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
Haberschrack Mikołaj, Pokłon Trzech Króli, kwatera ołtarza z kościoła Augustianów (św. Katarzyny) w Krakowie

Słownik języka polskiego PWN

wschody «wschodzenie roślin; też: to, co wzeszło»
wschód
1. «strona świata, z której ukazuje się wschodzące Słońce»
2. «część kraju, regionu itp. wysunięta w tę stronę»
3. «ukazanie się ciała niebieskiego, zwykle Słońca, nad horyzontem»
4. «wczesna pora dnia»
5. Wschód «kraje w południowej i wschodniej Azji»
6. Wschód «byłe kraje komunistyczne na obszarze wschodniej, południowej i środkowej Europy»

• wschodni
heliakalny wschód gwiazdy «wschód gwiazdy przypadający tuż przed wschodem Słońca»
południowy wschód «kierunek, strona świata między południem a wschodem»
północny wschód «kierunek, strona świata między północą a wschodem»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia