Dalekiego Wschodu, Republika
 
Encyklopedia PWN
Dalekiego Wschodu, Republika,
istniała 1920–22 na Dalekim Wschodzie i Syberii Wschodniej
stolica Wierchnieudyńsk (ob. Ułan Ude), potem Czyta; utworzona z inicjatywy Japonii jako państwo buforowe; miała chronić wschodnią Azję przed rozszerzaniem się rewolucji ros., a Japończykom zapewnić ciągłość powiązań gosp. (handel, koncesje rybne i łowiska) z Zabajkalem; w praktyce kierowana przez agentów bolszewickich; gdy wyszło na jaw, że działalność R.D.W. jest koordynowana przez Biuro Dalekiego Wschodu KC RKP(b), VI 1922 zgromadzenie ludowe R.D.W. na wniosek bolszewików zwróciło się do WCIK z prośbą o jej przyłączenie do sowieckiej Rosji; akt ten poprzedziła pełna ewakuacja jap. korpusu interwencyjnego z Primoria; na czele rządu R.D.W. kolejno: A. Krasnoszczokow, N. Matwiejew, P. Nikiforow, min. spraw zagr. Polak I. Gintowt-Dziewałtowski (pseud. Jurin), dow. Armii Lud. — W.K. Blücher.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia