Syberii

Encyklopedia PWN

Syberia, Sibir’, Sybir,
kraina geogr. w Azji Północnej, gł. część azjat. terytorium Rosji;
Czerski Jan, ur. 3 V 1845, Swolna (gubernia witebska), zm. 25 VI 1892, pn.-wsch. Syberia,
geolog, paleontolog i geograf; wybitny badacz Syberii.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Tobolsk, Tobọlsk,
m. w azjat. części Rosji, w obwodzie tiumeńskim, nad Irtyszem, w pobliżu ujścia Tobołu;
m. w Rosji, na południu Syberii Środkowej, na przedgórzu Sajanu Wschodniego, nad Jenisejem;
m. w Federacji Ros., na południowym zachodzie Syberii, nad Irtyszem i uchodzącą do niego rz. Om; stolica obwodu omskiego.
Irkuck, Irkụtsk,
m. w Rosji, na Niz. Irkucko-Czeremchowskiej, przy ujściu rz. Irkut do Angary, 66 km na zachód od Bajkału; stolica obwodu irkuckiego.
Kobyłecki Józef Szczepan, ur. 1801, zm. 27 II 1867, Warszawa,
podróżnik, oficer artylerii w wojsku rosyjskim;
Tiumeń, Tiumiẹń,
m. w azjat. części Rosji, na Niz. Zachodniosyberyjskiej, nad Turą (dopływ Tobołu); stolica obwodu tiumeńskiego.
Czekanowski Aleksander Piotr, ur. 12 II 1833, Krzemieniec (Wołyń), zm. 18 X 1876, Petersburg,
geolog, paleontolog i geograf; badacz Syberii.
Gzowski Gerwazy, ur. 1812, zm. 17 III 1888,
działacz spiskowy, badacz Syberii;
proterozoik
[gr. próteros ‘wcześniejszy’, zṓon ‘zwierzę’],
eon proterozoiczny, eozoik,
drugi eon (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi, trwający od ok. 2,5 mld lat temu do ok. 540 mln lat temu, także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały;
pierwotną religią rodzimej ludności Syberii był szamanizm, niekiedy z elementami animizmu i śladami totemizmu
sybiracy
[ros. Sibir' ‘Syberia’],
zesłańcy na Syberię;
rodzaj kary pozbawienia wolności, polegający na skierowaniu skazanego do odległej miejscowości lub kolonii na przymusowy pobyt dożywotni lub czasowy;
Ałtajski, Kraj, Ałtạjskij kraj,
kraj w azjat. części Rosji, na południu Syberii Zachodniej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia