Wieliczka

Encyklopedia PWN

rejestr obejmujący najcenniejsze obiekty i regiony świata pod względem ich wartości historycznej, kulturalnej i przyrodniczej;
ród magnacki herbu Szreniawa;
Niedźwiedzki Julian, ur. 18 X 1845, Przemyśl, zm. 7 I 1918, Lwów,
geolog pol., pochodzenia ukr.;
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Doliny Białobrzeskiej, na l. wysokim brzegu Pilicy.
miejsca więzienia i odosobnienia, pracy niewolniczej i masowej zagłady, organizowane przez władze hitlerowskie 1933–45 na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych;
system prawny trwałej opieki nad ruchomymi i nieruchomymi obiektami zabytkowymi, stanowiącymi dobra kultury narodowej, w celu ich zachowania, należytego utrzymania, społecznie celowego wykorzystania oraz udostępniania do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia