Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
 
Encyklopedia PWN
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO,
rejestr obejmujący najcenniejsze obiekty i regiony świata pod względem ich wartości historycznej, kulturalnej i przyrodniczej;
prowadzony w ramach wypełniania Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego przez Komitet Dziedzictwa Światowego UNESCO; Lista został ustanowiona XI 1972 na 17. Konferencji Generalnej UNESCO na podstawie Konwencji w sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego; do 2010 Konwencję podpisało 187 państw; Lista obejmuje 1030 obiektów, w tym 14 z terenu Polski: zespoły staromiejskie Krakowa, Torunia, Warszawy i Zamościa, obóz koncentracyjny Auschwitz (Oświęcim), Puszcza Białowieska (wspólnie z Białorusią), Kalwaria Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze, Park Mużakowski w Łęknicy (wspólnie z Niemcami), kopalnie soli w Wieliczce i w Bochni, 6 drewnianych kościołów południowej Małopolski, drewniane cerkwie w regionie karpackim (wspólnie z Ukrainą), zamek w Malborku, Hala Ludowa we Wrocławiu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia